‏نمایش پست‌ها با برچسب بدون شرح. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بدون شرح. نمایش همه پست‌ها

۲.۱۱.۹۶

غربیها یکبار دیگر زنجیر تروریست هار و بغایت بیرحم و بربر خود یعنی ترکها را باز کردند


قتلعام هزاران باره کردها زیرنظر غربیها هم اکنون در شمال سوریه توسط دولت تروریست ترکیه با پشتیبانی لشگر جنایتکار ناتو بشدت هرچه تمامتر در جریان است. ننگ و نفرت و نفرین بر اروپا و آمریکا.

۷.۴.۹۶

اگر زنده بمانی خواهی دید آنان که میخندند، گریه خواهند کرد و آنان که گریه میکنند، خواهند خندید


 نخست تروریست‌ها را میفرستند سپس به بهانه مبارزه با تروریسم ارتش‌هایشان را در کشور‌ها پیاده میکنند، و به مردم کشور‌ها میقبولانند که برای کمک آمده اند. پس از جاگیر شدن، شروع بزدن ارتش و کشتار مردم آن کشور می‌نمایند. بهمین راحتی‌ کشور‌ها را اشغال کرده، ملت‌ها را آوره نموده و در فقر و فلاکت فرو برده و ثروت‌هایشان را چپاول و غارت میکنند.