‏نمایش پست‌ها با برچسب ای بهترین ترانهٔ آفرینش. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ای بهترین ترانهٔ آفرینش. نمایش همه پست‌ها

۱۸.۱.۹۱

ای بهترین ترانهٔ آفرینش


داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌
که‌ کُند مادرِ تو با من‌ جنگ

هر کُجا بیندم‌ از دور کُند
چهره‌ پر چین‌ و جبین‌ پُر آژنگ