‏نمایش پست‌ها با برچسب چهار ترسی که ماشین سرکوب القا می‌کند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب چهار ترسی که ماشین سرکوب القا می‌کند. نمایش همه پست‌ها

۲۸.۱۰.۹۱

چهار ترسی که ماشین سرکوب القا می‌کند


نظام‌های دیکتاتوری و به‌ویژه استبداد دینی به جای امید بر ترس بنا شده‌اند. مردم تنها بر اساس ترس است که آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند و نظام‌های استبدادی این را به خوبی می‌دانند. دستگاه‌های نظامی، امنیتی، قضایی، تبلیغاتی و آموزشی این رژیم‌ها بر القا و درونی کردن ترس بنیان گذاشته شده‌اند. آنها بیشتر بر روی ایجاد ترس و هراس از چه چیزهایی کار می‌کنند؟