‏نمایش پست‌ها با برچسب اسدی توسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اسدی توسی. نمایش همه پست‌ها

۱۷.۳.۹۴

که بهتر هنر آدمی را سخاست

  
اسدی توسی دانشمند گرامی ایران زمین , پنج قرن پس از انقراض امپراتوری جهان شمول ساسانی میزیسته است و در رشته های پزشکی, شیمی, فیزیک و ادب و ادبیات پارسی استاد استادان است و کتاب معروف او بنام "چگونگی عملکرد دارو" در علم پزشکی و شیمی از نوادر روزگار است . وی همچنین اولین نویسنده واژنامه پارسی و لغت نامه معروف اسدی است . بنام واژنامه پارس ( بعربی لغت فرس )
اسدی توسی همچنین شاعر توانمند ایرانی و سرایندهٔ اثر حماسی گرشاسپ‌نامه است. وی در سال ۴۶۵ هجری درگذشت. آرامگاه وی در تبریز است. اسدی نظم گرشاسپ‌نامه را در سال ۴۵۸ هجری قمری به پایان رساند. گرشاسپ‌نامه در میان آثاری که به پیروی از شاهنامهٔ فردوسی نوشته شده‌اند، یکی از متنهای بسیار موفق بشمار می‌رود.

اسدی توسی از چند جهت دیگر هم در تاریخ ادبیات ایران دارای اهمیت است: کهن‌ترین دستنویس پارسی ( بعربی فارسی ) که تاکنون بدست آمده ‌(چگونگی عملکرد دارو در بدن ...الابنیه عن حقائق الادویه) بخط اسدی توسی است. افزون بر این وی نخستین واژه‌نامهٔ پارسی را (بنا بر آنچه تا امروز بدست ما رسیده‌است پنج قرن پس از انقراض امپراتوری جهان شمول ساسانی) بنام واژنامه پارس ( بعربی لغت فرس ) تدوین نموده است. نقشه جغرافیایی ایران در نخستین سالهای حکومت قاجار 

نقشه جغرافیایی ایران در امپراتوری صفوی و پس از ان امپراتوری نادر شاه کبیر از درون چین شروع و تا جزیره بالکان ادامه داشت , یعنی به مدت بیش از ۸۰۰ سال ایران پس از پایان امپراتوری ساسانی که علت انقراض آن معلوم نیست بر جهان آباد ان زمان حکومت میکرد. پس از روی کار آمدن قاجار ها مانند امروز که بیگانگان حاکمند , ایران تجزیه شده و روح اهورایی پارسی و پارسایی از ایرانیان ربوده شد و فرهنگ, علم و تاریخ این امپراتوری به غارت رفت و تاریخ جعلی و من دراوردی غربی نوشته شد و مانند داستان جعلی سفر به کره ماه غربی ها , بخورد دنیا و جهانیان داده شد. و امروزه کودکان و نوادگان این شیادان آنچنان تحمیق گشته اند که حتی تصاویر نیاکان پارس ها را که توسط نقاشان ایرانی با مهارت کشیده شده بجای نیاکان خود پذیرفته اند و دیگر نمیپرسند آخر چرا در بین تمامی این نقاشی ها یک چشم ابی و مو بور یافت نمیشود و همگی بشکل انسان آسیای مرکزی میباشند. ( هر چند از فردا با تکنولوژی جید نقاشی ها را چشم ابی میکنند ! این شیادان مشمئز کننده حال بهم زن ) . بهر حال ما میدانیم و آنها هم میدانند که هر چه دارند از نیاکان ایرانی و پارس ها دارند. و امروزه هم باز این منابع انرژی ایران است که باعث و بانی سعادت و خوشبختی نیمه بیشتر جهان است , بدون ایران اینها برگ درخت میخوردند.