‏نمایش پست‌ها با برچسب تمدن چپاول گشته. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تمدن چپاول گشته. نمایش همه پست‌ها

۱۲.۱۱.۹۸

تمدن چپاول گشته


آثار باستانی امپراتوری پارس ها در عراق , سوریه, لیبی, تونس, یمن و و و با حملات هوایی غربی و یا به دست تروریست های ترک - انگلیسی داعشی در روز روشن و وقیحانه تخریب و چپاول میشوند, در ترکیه با وقاحت به نام ترک ها و یونانی ها زده میشود و در ایران زیر سلطه آخوند اخوانی با اسید پودر میشوند . آثارسنگی که بیش از ۵ هزار سال در خاک ایران سالم مانده و دوام آورده بودند و اگر فتنه آخوند در ایران رخ نداده بود هزاران سال دیگر هم میماندند , و این آثار ثابت کننده تاریخ هزاران سال تمدن و علم و فرهنگ ایرانی بر جهان بود ظرف ۳۷ سال حکومت بیگانگان ترک و عرب آخوند کثیف پودر شدند!


۴.۱۱.۹۳

تمدن غارت شده ...... (Bouguereau (1825 – 1905


 نقاشان استاد ایرانی‌ تاریخ ایران را نقاشی کرده‌اند، متاسفانه تمامی این نقاشی‌ها به خارج از ایران برده شده، آنهایی را که توانستند به نام خود و تاریخ خود بیرون دادند، آنهائ را که نتوانسته اند در کلکسیون‌های شخصی‌ در دخمه‌ها و در مکانهایی نگهداری میکنند که دسترسی ما به آنها خارج از تصور است.