‏نمایش پست‌ها با برچسب شباهت های سلسله قاجار با جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شباهت های سلسله قاجار با جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها

۲۴.۴.۹۱

شباهت های سلسله قاجار با جمهوری اسلامی

بنیانگزار هر دو آقامحمد خان و خمینی از آدم کشی روی نرون را سفید کردند...هر دو رییس دولت های دزد و دروغگو مانند میرزا آقاخان نوری و رفسنجانی یا احمق و دزد مانند حاج میرزا آقاسی و احمدی نژاد بر می گزیدند... هر دو تقلب و دزدی و کم فروشی را در ایران رواج دادند...در هر دو آخوندها بر جان و مال و ناموس مردم مسلط شدند...هر دو اعتیاد را در جامعه گسترش دادند...هر دو صنایع تولیدی را در ایران نابود کردند...هر دو خرافات را در جامعه گسترش دادند...هر دو چیزی نمی ساختند اما هر که پیش از آنها مکانی ، شهری یا بندری ساخته است نام آن را بر روی خودشان می گذاشتند( بندر امام خمینی!)...هر دو توهم رهبری جهانی داشتند، فتحعلیشاه قاجار با لقب شاه جهانگشا و خامنه ای رهبر مسلمین جهان... این از شباهتها بود اما یک تفاوت هم دارند و آن این است که در دوره قاجار در آرد نان پزی خاک اره می کردند اما در جمهوری اسلامی این کار را نمی کنند و دلیل آن این است که امروز قیمت خاک اره از آرد بیشتر است.
برگرفته از سایت روشنگر نسل سوخته

منبع