۲۱.۱۰.۹۶

از او نام ضحاک چون خاک شد، جهان از بدِ او همه پاک شدوظیفه ایشون فقط دزدی از بیت‌المال مردم و خیانت به ایران است و بس!
هیچ نظری موجود نیست: