‏نمایش پست‌ها با برچسب کارنامه و عملکرد ۳۵ ساله جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کارنامه و عملکرد ۳۵ ساله جمهوری اسلامی. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۱۱.۹۲

در کارنامه و عملکرد ۳۵ ساله جمهوری اسلامی تنها به دنبال یک فعالیت خمینی و خامنه‌ای بگردید که معطوف به بهتر شدن زندگی مردم و ارتقای چشم انداز آینده‌ی آنها باشد. نمی‌توانید پیدا کنید.


هنگامی که آخوند ها و هم‌فکران آنها در حال تاسیس نهادهای جمهوری اسلامی و تنظیم قوانین آن بودند از اسامی نهادهای امروزین در دیگر نقاط دنیا استفاده کردند (مجلس، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی قضاییه، هیات منصفه، سازمان بازرسی، شورا، قانون، حقوق) اما آنها را از معانی معمول‌شان تهی ساختند با این توجیه که دارند آنها را بومی یا اسلامی می‌کنند. از همین جهت نظام جمهوری اسلامی شبیه هیچ یک از نظام‌های معمول دنیا نیست؛ کاریکاتوری است از نظام‌های سیاسی موجود در هر جهت آن. تنها وجهی از نظام که بسیار شبیه به نظام‌های دیگر است سازمان یا ماشین سرکوب آن است که بسیار شبیه نظام‌های کمونیستی و فاشیستی است.