‏نمایش پست‌ها با برچسب تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود. نمایش همه پست‌ها

۱۰.۳.۹۳

تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود


"می خواستند حمام های خزانه را بردارند و دوش بگذارند چه بساطی به پا شده بود و برخی ها می گفتند نصف دین از بین می رود. اگر لوله کشی شود و دوش بیاید....مدام غصه دین و آخرت مردم را می خورند، نه دین را می دانند چیست و نه می دانند آخرت چیست اما همیشه غصه آخرت را می خورند."

اتفاقاً وقتی‌ برق، دوچرخه، بلندگو، واکسیناسیون و و و دیگر وسائلی که می‌توانست زندگی‌ ایرانی‌‌ها را کمی‌ راحتتر کند، وارد ایران شد، یک گله آخوند عقب مانده خود در مساجد و تکایا و بر سر منابر گلو پاره کردند و شعبون بیمخ‌ها ( مداحان و بسیجی‌‌های دهن گشاد‌شان ) را با چوب و چماق راهی‌ خیابان‌ها کردند و فریاد و اسلاما و وامصیبتا و واخون حسین سر دادند. و این تازگی ندارد، ایرانی‌‌ها چندین قرن است که اسیر این مخلوقات عقب مانده، منگول، زبان نفهم و جانی و آدم کش و منحرف هستند و اینها به سبب اینکه خودشان منحرف و اهریمنند همگی‌ را اهریمن و منحرف می‌بینند و دائماً نگرانند اهریمنی از اینها جلو بزند.

و تمامی عقب ماندگی، بی‌فرهنگی و نکبتی که در این سرزمین ریشه دوانده به خاطر وجود همین منگول‌ها و دهان گشادشان و دخالت‌های بی‌ جایشان در زندگی‌ خصوصی مردم و افکار مریض‌شان است که با چماق و دروغ و تزویر در رگهای عوام تزریق کرده‌اند.