‏نمایش پست‌ها با برچسب گیرم که خلق را به دروغی فریفتی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب گیرم که خلق را به دروغی فریفتی. نمایش همه پست‌ها

۷.۵.۹۲

گیرم که خلق را به دروغی فریفتی


.... با دست انتقام طبیعت (مستند تلویزیون "من و تو") چه میکنی‌؟

چند روز پیش و به مناسبت سالروز رحلت پدر ایران نوین، رضا شاه کبیر، تلویزیون من و تو، مستندی از تاریخ صد ساله ایران ساخته و گوشه‌ی بسیار ناچیزی از حقیقت وطن پرستی‌ رضا شاه کبیر و خدمات او را و اینکه زمین سوخته‌ای را که اربابان پانترک‌ها و پان عرب‌ها و آخوند‌های قاجاری تحویل این مرد بزرگ داده بودند و بلا‌هایی‌ را که بر سر کشورمان آورده بودند، و سپس اقدامات رضا شاه برای بیرون آوردن ایران از قعر سقوط و کشاندن آن تا اوج عزت به بالا ، را به نمایش می‌گذاشت.

این مستند، هم برای آن دسته از ایرانی‌‌هایی‌ که کوچکترین اطلاعی از تاریخ این دوره از کشورشان را نداشتند، کمی‌ تا قسمتی‌ روشن‌گری کرد و قتل و غارت‌های انگلیس‌ها را تحت حکومت قاجار‌های ننگین و آخوند‌ها را نه به طورِ کامل ولی‌ تا جایی‌ که علاقمندان بتواند به فکر افتاده و در مورد این دوره ننگین از تاریخ ما یعنی‌ دوران قاجار از طریق منابع مورد اعتماد پیگیری کنند، موثر بود،

و هم موجب عصبیت غیر عادی و تا حد روان پریشی، سربازان امام زمان و افسران جنگ نرم وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که اکثرا پانترک و پان عرب‌های دشمن خونی ایرانی‌‌ها هستند، و بخش عظیمی‌ از فضای سایبری ایرانی‌‌ها را ( بیش از ۹۰ در صد) در اختیار دارند شد، و این عصبیت را میشد به راحتی‌ در قالب هزاران مقاله، مطلب، داستان‌هایی‌ که در حد جوک خنده‌دار بود و جیغ‌های بنفش این گروه که در مورد مستند تلویزیون من و تو پخش شد، به روشنی دید و خندید.


ویدئو زیر تصویری از تلاش مذبوحانه و همچنین حال و روز نوکران استعمار و آخوند‌های چت کن و اطلاعاتی‌‌های مزدور را در این چند روز و در همین رابطه، به نمایش میگذارد که دیدنش خالی‌ از لطف نیست.