‏نمایش پست‌ها با برچسب مشت تو چون فریاد من بر آسمان باد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مشت تو چون فریاد من بر آسمان باد. نمایش همه پست‌ها

۱۹.۳.۹۱

مشت تو چون فریاد من بر آسمان باد
شخصیت انسان تا موقعی که حیات دارد پیوسته در حاله تکوین است و از اختیار استفاده می‌کند. ولی‌ این اختیار، آزادنه و بدون قید و شرط نیست، یعنی‌ فرد در انتخاب آزاد است ولی‌ مجبور است در هر حال انتخاب کند و هرگز نمیتواند از انتخاب سرپیچی کند. مثلا شما برای رفتن به خانه خود چند راه مختلف دارید. شما باید حتما یکی‌ از راه‌ها را انتخاب کنید ولی‌ در انتخاب هر یک از این راه‌ها آزاد هستید. حتی اگر راهی‌ رو انتخاب نکنید باز هم از اختیار خود استفاده کردید که همانا نرفتن به خانه است. بشر تا وقتی‌ حیات دارد دائما از این اختیار استفاده می‌کند و مفهوم حیات هم همین انتخاب است. 
ساتر