‏نمایش پست‌ها با برچسب نادر گلچین. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نادر گلچین. نمایش همه پست‌ها

۱۳.۱.۹۴

می نوش در این وقت خوش ای ماه دل افروز


می نوش که خورشید به میخانه درخشید
می نوش
می نوش که گل کرده ز مستی رخ خورشید
می نوش
این می ز بهشت آمده این جام ز جمشید
می نوش
مستی کن و اندوه جهان را ببر از یاد
سر مستی ما مایه ی خوشبختی ما باد
خوش باش
می زن تو ز جامی که از آن می زده خورشید
لب زن تو به جامی که بر آن لب زده جمشید

می نوش در این وقت خوش ای ماه دل افروز
خوش باش به نوروز
به نوروز
به نوروز.

نادر گلچین