‏نمایش پست‌ها با برچسب تفریحات مردم در مملکتی که آخوند ‌شیعه آن را اداره می‌کند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تفریحات مردم در مملکتی که آخوند ‌شیعه آن را اداره می‌کند. نمایش همه پست‌ها

۴.۱۱.۹۱

تفریحات مردم در مملکتی که آخوند ‌شیعه آن را اداره می‌کند.

تصاویری که برای این عنوان انتخاب شده، برای افرادی که مایل به دیدن تصاویر خشن و غیر انسانی‌ نیستند، مناسب نیست و به هیچ وجه توصیه نمیشود، همچنین اگر کودکی در کنار کامپیوتر شما هست، لطفا از باز کردن این عنوان خودداری کنید.