‏نمایش پست‌ها با برچسب نسرین ستوده و امام حسین. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نسرین ستوده و امام حسین. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۹.۹۱

هر روز عاشورا و همه جای ایران کربلاست. نسرین ستوده و امام حسین


نسرین ستوده ۴۹ روز رنج کشید، بخش زیادی از اعضا و اندام‌های داخلی‌ بدنش بر اثر اعتصاب و نخوردن خوراک نابود و یا بکلی از کار افتاد ( اگر جگر او از کار نیفتاده باشد و کارایی آن بر عکس نشده باشد، یعنی‌ به جای جذب مواد خوراکی، عمل دفع مواد خوراکی را انجام ندهد، که در این صورت منجر به مرگ میشود، باید خرسند بود) تا صدای آزادی خواهی و عدم تسلیم در برابر ظلم را به گوش کسانی‌ که هنوز به شرافت و انسانیت و آزادی اعتقاد دارند، و هنوز "زنده اند" و هنوز تبدیل به گیاهان بی‌ رگ نشده‌اند، برساند.

در راه آزادی و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم، هنگامی که امام حسین در ظهر عاشورا علی‌ اصغر را جلو سپاه دشمن گرفت و گفت: به من رحم نمی‌کنید به این کودک رحم کنید، نسرین ستوده نیز هنگامی که دشمن کودک ش را در جلو و خط مقدم نبرد قرار داد، با سپر کردن بدن نحیفش در مقابل آماج تیر دشمن، فریاد برآورد: اگر به من رحم نمی‌کنید به این کودک رحم کنید.

لعنت خدا بر یزیدان زمان و شمر‌های بیرحم جمهوری اسلامی.