‏نمایش پست‌ها با برچسب از معجزات جمله. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب از معجزات جمله. نمایش همه پست‌ها

۶.۴.۹۲

جمهوری اسلامی تا دو ماه دیگر میرود

از معجزات جمله: " جمهوری اسلامی تا دو ماه دیگر میرود، و یا جمهوری اسلامی به آخر رسیده است":


۳۴ سال است که جمله دل‌ خوش کن " تا دو ماه دیگه اینا یعنی‌ آخوندا میروند !" مرتب و بطور سیستماتیک در فضای اجتماعی ایران طنین انداخته و همچنان ندا داده میشود،

ولی‌ اینکه چگونه و به چه وسیله با چه برنامه ای، با کدامین دلاور و رهبر فرزانه قرار است اینها بروند، و اصولاً از جزئیات و حتی کلیات آن سخنی نرفته و مطلبی گفته نمی‌شود.

در اینکه اینها به پایان رسیده اند شکی وجود ندارد، ولی‌ اینکه چگونه میتوان این جسد پوسیده را دفن کرد، یک شاهنامه میتوان سخن گفت و عمل کرد.

ولی‌ چرا این جمله در بین ایرانی‌‌ها بسیار شنیده شده و میشود ؟؟ و چرا وزارت اطلاعات جنایتکار انگلیسی‌ آخوندی که هر چه پانترک است در آنجا استخدام شده، بشدت در نشر این جمله می‌کوشد؟؟؟

زیرا این جمله دارای چندین خاصیت بزرگ و مهم به شرح زیر است:

۱- به امید آنکه دو ماه دیگر جمهوری اسلامی میرود، همه می‌نشیند و انتظار میکشند بدون اینکه کاری انجام دهند، تو گویی عده‌‌ای در حال انجام اینکار هستند و بقیه میبایستی نشسته و فقط منتظر نتیجه آن باشند!

۲- بعد از سر آمدن موعد مقرر رفتن اینها! (که معمولاً دو ماه میباشد) که وعده داده شده که جمهوری اسلامی میرود و هنوز نرفته است، ناامیدی عجیبی‌ به جامعه تزریق میشود، تو گویی جامعه همه تلاشش را کرده و این تلاش به جایی‌ نرسیده است! در نتیجه ملت بیش از پیش ناامید شده، عصبی شده و نتایج این ناامیدی و عصبیت دامان جامعه را گرفته و به ویرانی ساختار‌های سالم جامعه کمک می‌کند. ساختار‌هایی‌ نظیر کار گروهی، هم یاری، سازندگی، اخلاق و تربیت اجتماعی، شکوفائی افکار و عقاید و آرمان‌ها و و و که با گسترش ناامیدی اوتومات از بین میروند، چرا که امروزه ثابت شده است که ویرانگری که در ناامیدی وجود دارد، مساوی با انفجار یک بمب اتم است.

۳- برای جمهوری اسلامی و مولاهای مفت خور خائن و ضّد ایرانی‌، زمان خریده میشود و تا ملت دلش خوش است که قرار است اتفاقی بیفتد و در نتیجه به انفعال فرو میرود، آنها به کار چپاول و ویرانی ایران با فراغ بال ادامه میدهند.

۴- تلقین این دروغ که از دست جامعه کاری ساخته نیست و جمهوری اسلامی قوی است و در مقابل آن نمیتوان کاری کرد!!

و البته خواص دیگر، از جمله اینکه مردم سرگرم شده و به واقعیّات جاری جامعه بی‌ اعتنا و یا در نظرشان کم رنگ میشوند، حقایق و یا فجایع ای مانند گسترش فقر، اعتیاد و ویرانی شهر ها، عقب ماندگی بیش از حد مردمی که در نقاط دور زندگی‌ میکنند، و و و

و در حالی‌ که تمامی کشور‌های دنیا به طرف آبادی و پیشرفت و زدودن گرسنگی و فقر میروند، ایرانی‌‌ها آبادانی را نیز که در زمان پهلوی به آن رسیده بودند از دست میدهند و هر چه دو شاه ایران ساز پهلوی ساختند به مرور زمان و یا بطور عمد ویران شده و یا در حا‌ل ویرانی است.

با توجه به این حقایق، میتوان ادعا کرد که این جمله از جملات اعجاز انگیز نزد جمهوری عربی‌ ایران است و بشدت مورد علاقه ملا ها.