‏نمایش پست‌ها با برچسب خیام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خیام. نمایش همه پست‌ها

۹.۱.۹۷

که نوروز خوشست


بر چهره گل نسیم نوروز خوشست
در صحن چمن روی دل‌افروز خوشست
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوشست.

خیام


Morteza Aghili - Haji Firouz in the Market | کمدی - حاجی فیروز

۱۳.۱۲.۹۶

از آمدن بهار و از رفتن دیاز آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور مخور اندوه که فرمود حکیم
غمهای جهان چو زهر و تریاقش می.

خیام

۱۶.۱۱.۹۶

۵.۱۱.۹۶

۱.۱۱.۹۶

۲۸.۱۰.۹۶

۲۷.۱۰.۹۶

۲۵.۱۰.۹۶

چون روزی وعمر بیش وکم نتوان کرد


چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
دل را بکم و بیش دژم نتوان کرد
کار منو تو چنانکه رای منو تست
از موم بدست خویش هم نتوان کرد.

خیام۲۴.۱۰.۹۶

۲۳.۱۰.۹۶