‏نمایش پست‌ها با برچسب ضربه به ۶۰۰ خبرنگار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ضربه به ۶۰۰ خبرنگار. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۱۲.۹۱

ضربه به ۶۰۰ خبرنگار؟ ۶۰۰ خبرنگار؟


گذشته از وقاحتی که در سخنان این آخوند اطلاعاتی‌ موج میزند، حماقتی که از گفته‌های این آخوند می‌چکد، فک آدمی‌ را تا روی زانوانش آویزان می‌کند و آدمی‌ از عمق بلاهت و نادانی‌ آخوند شوکه میشود چرا که در قرن ۲۱ در هیچ کجای دنیا، نمیتوان مسئول کشوری را یافت که به این صراحت از سرکوب مطبوعات و رسانه‌ها که یکی‌ از مهمترین ارکان و اساسی‌‌ترین پایه یک جامعه دمکرات است سخن بگوید، و با بی‌ پروایی از ضربه زدن به ۶۰۰ خبرنگار خبر داده و به این شیوه فاشیستی افتخار کند، چرا که حجم به این عظیمی‌ از سرکوب و ضربه به رسانه ها، تنها گویای این حقیقت است که:

- جامعه مستعد برای شورش‌های وسیع و اعتراضات دسته جمعی است و بهمین دلیل اجازه نفس کشیدن نمیابد،

- اقرار به این واقعیت است که رژیم کاملا به شیوهٔ دیکتاتوری سیاه اداره میشود، چرا که مطبوعات زبان و صدای مردم یک جامعه میباشند و وقتی‌ آخوندی که به اندازه یک بچه هم شعور ندارد از خفه کردن صدای ۶۰۰ خبرنگار و مطبوعاتی ها، سخن می‌گوید یعنی‌ آحاد آن جامعه به خفقان محکوم شده‌اند،

- اعتراف به این واقعیت است که جامعه بشدت ناراضی‌ و خشمگین است و دانستن این واقعیت، آخوند‌ها را تا این حد و بشدت دستپاچه نموده‌ است،

- اقرار به ضعف رژیم در اداره و کنترل جامعه به روش انسانی‌ و دمکرات است،

حتی احمقترین حکومت‌های دیکتاتوری نیز در ملأ عام و به زبان خویش اقرار و اعتراف به اعمال زور و فاشیسم نمیکنند و از برخورد تهاجمی و وحشیانه با جامعه مطبوعاتی آن کشور خبر نمی‌دهند

و این آخوند اطلاعاتی‌، این وزیر اطلاعات، این مجسمه مجسم بلاهت، این ملای دوزاری، در سطح کشور به ایجاد جوّه خشونت و خفقان در جامعه با افتخار اعتراف می‌کند.

و شنیدن و دیدن این جماعت بی‌سر و پا، این حقیقت تلخ را برای هزارمین بار به رخ آدمی‌ می‌کشد که:


در مملکتی که تا ۲۰۰ سال پیش قادر مطلق و امپراطوری جهان شمول بود، و امروزه مردم دنیا هر چه دارند، از تکنولوژی، هنر و موسیقی و نقاشی و ادبیات، از ورزش معماری و مهندسی‌ و اداره کردن کشور و دمکراسی و و حتی چگونگی‌ گذران زندگی‌، و و و همه و همه را از پارس‌ها دارند و از آنها یاد گرفته و کپی کرده‌اند، و ۴۰ سال پیش در اشغال غرب جنایتکار درامد، 


گروهی غیر ایرانی‌ و مزدور غرب و از تبار قبایل دزد و غلام صفت، عرب و ترک، روز و شب در حال انجام هر کاری برای فرپاچی آخرین قطره‌های بجا مانده از امپراطوری پارس‌ها میباشند.