‏نمایش پست‌ها با برچسب حضور سه پادشاه پارس در میلاد عیسی مسیح در اسپانیا جشن گرفته شد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حضور سه پادشاه پارس در میلاد عیسی مسیح در اسپانیا جشن گرفته شد. نمایش همه پست‌ها

۱۶.۱۰.۹۳

حضور سه پادشاه پارس در میلاد عیسی مسیح در اسپانیا جشن گرفته شد.


یورو نیوز می‌نویسد:

همه ساله در پنجم ژانویه، مردم اسپانیا جشن شاهان پارس را برگزار می کنند.

کودکان اسپانیایی و کاتولیک‌های معتقد به انجیل هنوز هدیه اصلی خود را پنجم ژانویه دریافت می کنند چرا که بر طبق سنت دیرینه مسیحیت روزی که پادشاهان پارس بر بالای سر مسیح آمدند، روز عید واقعی‌ آنان و روز دادن هدایا است.

بر اساس آیاتی از انجیل ، در زمانی‌ که عیسی مسیح متولد میشود، سه پادشاه کره زمین که پارس بودند، به دیدار او آمده، و سه هدیه ارزنده به او میدهند. این هدایا شامل یک سنگ گران بهای زمرّد سبز به نشانه صلح و دوستی‌ ، یک مروارید سپید گران بها به نشانه پاکی و راستی‌، و یک یاقوت سرخ به نشانه عشق به انسانیت میباشد. شاهان مقدس یا شاهان سه گانه که از پارس می آمدند پس از تولد مسیح به بیت اللحم رسیدند و با این هدایا و هدایایی از طلا، عود و مُشک به او ارج نهادند. بر اساس گفته عطار بزرگ، و آیات انجیل، سه رنگ پرچم ایران، سبز، سپید و سرخ ریشه در این داستان و حضور سه پادشاه کره زمین که از پارس بودند در زمان تولد عیسی مسیح است. و این سه رنگ سبز، سپید و سرخ رنگ‌های همان سه جواهری است که پادشاهان پارس بر سر عیسی نهادند. این سه پادشاه پارس امروزه به عنوان پادشاهان مقدس و یا سه ستاره درخشان بر بالایی سر عیسی مسیح نشان داده شده و در دنیای مسیحیت روز هدیه دادن و هدیه گرفتن میباشد.