‏نمایش پست‌ها با برچسب نسلکشی ایرانی‌تباران زازا بدست اتاترک و حکومت ترکیه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نسلکشی ایرانی‌تباران زازا بدست اتاترک و حکومت ترکیه. نمایش همه پست‌ها

۸.۱۰.۹۱

نسلکشی ایرانی‌تباران زازا بدست اتاترک و حکومت ترکیه (تحقیقات یک محقق آلمانی)

آتاترک! جنایتکاری که از نو باید شناخت، قسمت دوم کشتار زازا ها


پروفسور مارتین وان بروسن تحقیقاتی در مورد نسلکشی زازاها در سال ۱۹۳۷-۱۹۳۸ بدست حکومت اتاترک انجام داده است. زازاها یک قوم ایرانی هستند که زبانشان با پارسی از یک ریشه هست و بسیار نزدیک به گویش گیلکی/طبری از یک طرف و گویش هورامی از طرف دیگر است. آنها خود را بازمانده دیلمیان میدانند و دانشمندانی هم امروز این گروه را بازمانده از همان دیلمیان میدانند. بسیار جالب است که در قلب ترکیه امروز حدود سه ملیون زازای ایرانی-تبار وجود دارد. این را اگر اضافه کنیم به حدود چهارده تا بیست ملیون کرد ترکیه..خواهیم دید که جمعیت ایرانی-تباران در ترکیه زیاد است.

نوشتاری که در مورد نسلکشی زازاها به زبان انگلیسی نوشته شده است را میتوان اینجا دید:

نابودی تالشان/تاتها/کردها بدست حکومت پانترکیست آران و همچنین نابودی تاجیکهای ایرانی-تبار بدست حکومت پانترکیست ازبکستان بخشی دیگر از تحقیقات این محقق آلمانی که در لینک پ-د-ف آمده است:

در این نسلکی که تعداد آمار کشته-شدگان و آوارگان آن چند ده هزار هست, پان ترکیستها زیر نظر آتاترک بمبهای شیمایی برای کشتار مردمان ایرانی (کرد/زازا) استفاده کردند. دختران و زنان که نخواستند بدست تجاوزگران یفتند نیز به رودخانه ها و دره ها خود را انداختن. بسیاری از آدمها را سوزاندند و حتی کسانی که تسلیم میشدند را نیز میکشتند.