‏نمایش پست‌ها با برچسب نظرات و پیشنهادات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نظرات و پیشنهادات. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۲.۸۵

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

همین اینجا را کم داشتم، اگرنه همه چی‌ مرتب است.

بسراغ این صفحه اگر میایید، نرم و آهسته هم که نشد، مهم نیست، که چینی‌ نازک این صفحه نه محتاج ترک، بلکه شکستن است.

چنانچه پرسشی، پیشنهادی، پندی، متلکی و گفتاری دلنشین و یا انتقادی در باره سایت دارید، یا اینجا بنویسید و یا اگر اینجا نمینویسید، پس کجا مینویسید؟