‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا آتا ترک، یا پدر ملت ترک همجنس باز بود؟. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا آتا ترک، یا پدر ملت ترک همجنس باز بود؟. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۱.۹۱

آیا آتا ترک، یا پدر ملت ترک همجنس باز بود؟


در بارهٔ آتا ترک، سئوال‌های بیجواب بسیاری وجود دارد که با توجه به روحیه واپس گرا، بسته و دگم ترک ها، برای رسیدن به جواب این سؤالات میبایستی به مراجع دیگری رجوع کرد تا خود ترکها، چرا که مغز ترکها بقدری نسبت به آتا ترک شسته شده است که اگر به مادر آنها توهین شود اینقدر عصبی و ناراحت نمیشوند که اگر مثلا پرسیده شود چرا آتا ترک با وجود اینکه به ظاهر ازدواج کرده بود، هیچ گاه صاحب فرزندی نشد، و ۹ بچه‌ای که بعد از مرگش در خانه ش پیدا شدند، چه نسبتی با آتا ترک داشتند.