‏نمایش پست‌ها با برچسب محمدحسین ملکیان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب محمدحسین ملکیان. نمایش همه پست‌ها

۱۹.۶.۹۷

هر روز ریش حقه, یک رنگست


این جنگ از اولم سیاسی بود
فرقی نخواهد داشت آن یا این
هر روز دارد جهل یک عده
تومان مان(تمبان مان) را میکشد پایین

در باور قول و قرار کذب
ما ملتی همواره درصدریم
کار از هویدا برنمیآید
تا ما هوادار بنی صدریم

دست طمع آمد بلندم کرد
از جام، 

تا برجام بنشیند!
محکم نشستم پای ایمانم
تا ننگ جای نام بنشیند!؟

هر روز ریش حقه یک رنگست
هرکس عبا پوشید مولا نیست
گفتیم و یک عده نفهمیدند
شیخ الریا شیخ الرعایا نیست

رفتیم و رفتیم و نفهمیدیم
ریگ درشتی توی کفش ماست
در خود نریز اینقدر بغضت را
این حاصل جیغ بنفش ماست

تعطیل شد دکان خرازی
تلفیق همت با هنر رویاست
یک انقلابی می شناسم که
با انقلابی در دلش تنهاست

ای یادگار جنگ تحمیلی
آن همقطاران قدیمت کو؟
ای انقلاب راستها- چپها
کو آن صراط مستقیمت؟ کو؟!

از صفحه ی اینستاگرام محمدحسین ملکیان