‏نمایش پست‌ها با برچسب ایران را فروختند تا اخوانی‌های مصر را نجات دهند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ایران را فروختند تا اخوانی‌های مصر را نجات دهند. نمایش همه پست‌ها

۲۳.۳.۹۳

پیشروی اخوانی‌ها در منطقه ، ایران را فروختند تا اخوانی‌های مصر را نجات دهند!


بعد از گرفتن مصر از طرف اخوانی‌ها و تسلط بر این کشور بطور پنهانی‌ با نقشه و طرح ‌اروپایی‌ها که با تقدیم و پیشکش کردن منابع اورانیوم و نفت و گاز ایران به امریکای‌ها و اسرائیل صورت گرفت،( و سرگرم کردن ایرانی‌‌ها با بحث‌های جهنم و بهشت که هزار سال هم که انجام پذیرد یک قرون به درد جامعه ایران که از فقر معنوی و مادی رنج میبرد، نمی‌خورد ولی‌ عده‌ای را دلگرم کرده که کسی‌ است که در مقابل توحش آخوند‌های افراطی مثل مصباح حرف مخالف میزند! و ما چقدر خوشبختیم!! و سئوال پول نفت چه میشود و کجا میرود به این ترتیب بطور کلی‌ فراموش میگردد!!!) بعد از قدرت گرفتن بیش از پیش اخوانی‌های جبهه پایداری در ایران ( نوکران بیچون و چرای انگلیسی‌ که در راس آنها مصباح یزدی، احمد خاتمی و مکارم شیرازی قرار دارند و برای ردّ گم کردن دیگران را نوکر انگلیس مینامند و دست جلو را میگیرند و با فرار از جلو و فریاد دزد دزد، نوکری و دزد بودن خود را پنهان میسازند ( و این اسامی یزدی و شیرازی که در پشت اسم خود گذاشتند نیز جعلی و به عمد است) با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش شعبون بیمخ‌های عصر جدید ( پیش از این هم از شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ که نوکر و غلام حلقه بگوش آلت الله‌های آن زمان کاشانی و طباطبایی بودند و به دستور آنان مصدق را به زیر کشیده، دادگاهی‌ کرده و برچسب تکفیر به او زدند و انتقام انگلیس را از مصدق گرفتند و بعد‌ها همه چیز را به گردن شاه فقید ایران اناختند، تا با یک تیر دو نشان زده باشند، ( و احمق‌ها هم باور کرده و هنوز باور دارند !) مثل اینکه مصباح یزدی با این وقاحت از انگلیسی‌ بودن دیگران دم میزنند! شیّادی که شیطان از او می‌ترسد و فراریست ) و با در دست داشتن و به راه انداختن اراذل و اوباش بسیجی‌ و مداح، وحشی‌ها و عقب مانده‌هایی‌ موسوم به نیروهای خودسر که فعلا دست به سینه خامنه‌ای هستند و رهبر رهبر میکنند ولی‌ زمانش که برسد، همان بلایی که در خیابان بر سر قذافی آوردن بر سر خامنه‌ای و پسرانش هم خواهند آورد، و این نیروها آنچنان قدرت دارند که هر کاری که دلشان بخواهد میکنند و کسانی‌ را که از خودشان نیستند را در هر جایی‌ و در هر مقامی تحقیر، توهین و مفتضح میکنند و از هر گونه فعالیت ایرانی‌‌ها جلوگیری کرده و دشمن خونی ایرانی‌‌ها هستند)،

بعد از ناکام ماندن تظاهرات ترک‌ها بر ضّد دولت اخوانی عردوغان نخست وزیر دیکتاتور این کشور که به ضرب توحش، کشتن، زندان و شکنجه مردم آزادی خواه ترکیه صورت گرفت ( باز هم با هدایت و کمک و رهبری انگلیسی‌ ها)، و بعد از اینکه سوریه را تخریب کردند و ارتشش را مشغول ساختند، اینک نوبت عراق است که به دست اخونی‌ها بیفتد و در این راه اخوانی‌های ترکیه، مصر، اردن، امارات بخصوص امیر قطر در راه تشکیل یک دولت اخوانی در عراق می‌کوشند و دیدیم که یکباره و البته با کمک نیروهای احمق مخالف دولت ملکی‌ که فکر میکنند میتوانند به اخونی‌ها اعتماد کنند، ریختند و مردم بیگناه را کشتند و در حال ایجاد هرج و مرج در این کشورند، تا راه دزدی نفت این کشور توسط دولت اخونی ترکیه را باز کنند.

منطقه اگر به خودش نیاید، همان بلایی سرش میاید که در لیبی‌ بر سر مردم آمد. مخالفان دولت عراق، افسران سابق ارتش عراق و نیروهای طرفدار صدام و حزب منحل بعث عراق، مخالفان رژیم بشار اسد که سوری هستند و قلبشان برای سوریه میزند ولی‌ آنچنان افکارشان مسموم است که فکر میکنند برای برداشتن اسد باید به عقرب جرار پناه ببرند، کرد‌هایی‌ که بر اثر جنایتی که ترک‌ها در حقشان کرده‌اند بشدت عصبانی و ناراحتند، پانترک‌های بیوطن و منگولی که در تمامی نهاد‌ها و ارگان‌های بالای اداری ایران رخنه کرده‌اند و پول این ملت را میگیرند و خیانت میکنند و جز تخریب و دشمنی هدف دیگری را دنبال نمیکنند و دل در گرو قاتلان نیاکانشان دارند، و با حماقت می‌‌اندیشند که میشود به جمعیت اخونی‌ها اعتماد کرد و مدینه فاضله ترکی‌ ساخت! اعرابی که به عشق اسلام در دام عنکبوتی اخوانی‌ها افتاده‌اند، و دیگران باید بداند که روی کار آمدن اخونی ها، چیزی جز مرگ، جنگ، فقر، دربدری، عقبماندگی، جنایت، نسلکشی و نابودی دربرندارد.

اگر این جمعیت ضّد بشر و جنایتکار (که به هیچ اصل و آئینی پایبند نیست و تنها برده زر و زور است و نوکری اجنبی در منطقه تنها هدف اوست)، امروز با طرح دوستی‌ و با جمع کردن مخالفان و با کمک این خوش خیالان قدرت گیرد ، تا زمانی‌ به اتحاد خود پایبند است که به اهداف خود نرسیده است و بعد از آن آنچنان دماری از متحدان خوشخیال خود در می‌آورد که بر سر دشمنانش نیاورده است. کسانی‌ که می‌اندیشند از این رهگذر آبی گرم میشود، و یا در این گور مرده‌ای خوابیده، بداند که با اتحاد با این وحشی‌ها به دست خود، کودکان و آینده نسل خویش را به تباهی محکوم کرده‌اند.

در مورد ایران هم بدانند که ایران نابود شدنی نیست، و همانگونه که هزاران سال وجود داشته، همچنان وجود خواهد داشت و دوباره زنده خواهد شد، ولی‌ در این راه رنج فراوانی دچار مردم آن خواهد شد، مگر اینکه این مردم امروز بلای اخوانی را از خود دور کنند و هر جا عامل اخوانی‌ها یعنی‌ بسیجی‌ دهان گشاد و مداح و نگاهدارنده باسن آخوند را دیدند، از بین ببرند. این تنها راه نجات مردم از رنج است و بس.