‏نمایش پست‌ها با برچسب ای وطن ای حب تو آئین من. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ای وطن ای حب تو آئین من. نمایش همه پست‌ها

۲۳.۱.۹۱

ای وطن ای حب تو آئین من


کشور ما کشور ایران بود
مسکن شیران و دلیران بود

پادشهش کوروش و دارا بود
چون جم خسرو شه والا بود

ای وطن ای حب تو آئین من
دوستی‌ات کیش من و دین من

دولت و اقبال تو پاینده باد
نام بلندت به جهان زنده باد

کشور ما کشور ایران بود
مسکن شیران و دلیران بود

بی تو وجود من یک دم مباد
سایه تو از سر من کم مباد

ای وطن ای حب تو آئین من
دوستی‌ات کیش من و دین من

دولت و اقبال تو پاینده باد
نام بلندت به جهان زنده باد .