۳۱.۶.۹۷

‏هر ستاره ای فکر میکند که خورشید است


وقتی این همه اشتباه جدید برای ارتکاب وجود دارد،
چرا همان قدیمیها را دوباره تکرار کنیم؟!
هیچ نظری موجود نیست: