‏نمایش پست‌ها با برچسب خواجه عبدالله انصاری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خواجه عبدالله انصاری. نمایش همه پست‌ها

۹.۳.۹۷

۱۶ اصل استعماریاول جودی باید بی حاجت، (بخشش بدون سرزنش و انتظار تلافی)
دوم صحبتی باید بی آفت، (گفتار نیک و یا گفتاری که موجبات ناراحتی‌ کسی‌ یا چیزی را فراهم نکند)
سیم موافقتی باید بی مخالفت،
چهارم نشستی باید بی ملامت،
پنجم گفتی باید با سلامت،
ششم یاری باید بی عداوت،
هفتم عشقی باید بی تهمت،
هشتم دیده ای باید با امانت،
نهم شناختی باید بی جهالت،
دهم خاموشی باید با عبادت،
یازدهم حکم راستی باید با اشارت،
دوازدهم نفسی باید بی خیانت،
سیزدهم لقمه ای باید با حلالت،
چهاردهم از یار جرم آید واز تو غرامت،
پانزدهم شب نماز باید (جستجو در خود و عملکرد روزی که گذشت) و روز زیارت (کردار نیک و عمل صالح)،
شانزدهم همت صافی باید دل را و پیر هدایت تا کار به آخرت گردد کفایت.


مقالات خواجه عبدالله انصاری