۷.۴.۹۶

اگر زنده بمانی خواهی دید آنان که میخندند، گریه خواهند کرد و آنان که گریه میکنند، خواهند خندید


 نخست تروریست‌ها را میفرستند سپس به بهانه مبارزه با تروریسم ارتش‌هایشان را در کشور‌ها پیاده میکنند، و به مردم کشور‌ها میقبولانند که برای کمک آمده اند. پس از جاگیر شدن، شروع بزدن ارتش و کشتار مردم آن کشور می‌نمایند. بهمین راحتی‌ کشور‌ها را اشغال کرده، ملت‌ها را آوره نموده و در فقر و فلاکت فرو برده و ثروت‌هایشان را چپاول و غارت میکنند.
هیچ نظری موجود نیست: