‏نمایش پست‌ها با برچسب بردگی مدرن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بردگی مدرن. نمایش همه پست‌ها

۱۴.۹.۹۲

بردگی مدرن


به گزارش خبرگزاری سی ان ان، در مدت یک ماه گذشته دست کم دو میلیون حساب کاربری در شبکه های اجتماعی اینترنتی Facebook, Google, Twitter, Yahoo و دیگر سرورهای اینترنتی هدف حملات هکرها قرار گرفته است.

کارشناسان سایبری شرکت Trustwave ، در یکی از سروهای هلند که برای حملات سایبری استافده می شده است، اطلاعات بیش از دو میلیون کاربر در سطح جهان را پیدا کرده اند.

این شرکت در ضمینه امنیت اطلاعات و مبارزه با حملات سایبری فعالیت جهانی دارد.
منبع: صدای روسیه


سازمان‌های اطلاعاتی‌ ( در مورد ایران این سازمان به علت عریض و طویل بودنش به وزارت خانه تبدیل شده است و با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های شنود و متد‌هایی‌ که غربی‌ها اختراع کرده اند مجهز گشته و این وزارت خانه مخوف مجهز به پیشرفته‌ترین امکانات با سخاوت و بیدریغ در اختیار نوکران و عواملشان یعنی‌ آخوند‌های جمهوری اسلامی گذاشته شده تا بدین ترتیب از موجودیت آنان بشدت حمایت و حفاظت شود ، چرا که تا آخوند در ایران است، ایران کشوری مستقل و ایرانی‌ نخواهد بود و طبیعتا ایرانی‌‌ها هم ایرانی‌ نخواهند بود. با وجود آخوند غربی‌ها تمامی امکانات ایران را از آن خود خواهند کرد و به همین دلیل وزارت اطلاعات آخوندی بشدت از طرف غربی‌ها تقویت میشود، و هدف این وزارت خانه عظیم، مبارزه با ناسیونالیسم ایرانی‌ و هر چیزی که نشانی‌ از ایران و ایرانی‌ داشته باشد، است( از شعر، موسیقی، نقاشی گرفته تا تاریخ و آثار باستانی ) و پیدا کردن وطن پرست‌های ایرانی‌ است تا موجب سقوط آخوند‌ها نشوند و ایجاد اختلاف بین ایرانی‌‌ها به هر بهانه ( عقیدتی‌ (شیعه ، سنی، بهائی، یهودی، ارمنی)، سیاسی ( سلطنت طلب، مجاهد، ملی‌، سوسیالیست، حزب الهی)، قومی ( پارس، آذری، لور، گیلکی) و بهانه‌های دیگر تا ملیت ایرانی‌ با قدمتی بیش از ۱۰ هزار سال نابود گردد.

و همچنین یافتن استعداد‌ها و نخبه‌های جوان کشورمان است، که یا آنها را نابود کنند ( اتوبوس اتوبوس بکشند) و یا به خارج منتقل نمایند تا کمبود نیروی انسانی‌ متخصص آنها را جبران نمایند، و این روش اشغال کشور تازگی ندارد و نزدیک به ۶۰۰ سال است در ایران اجرا میشود چرا که غربی‌ها میدانند که نباید ناسیونالیسم ایرانی‌ را با اشغالگری آشکار و به وسیله ارتش و قدرت نظامی زنده کنند، امتحان کرده اند و نتیجه ش نادر شاه بوده، رضا شاه بوده، سرداران دلاور دیگری مانند یعقوب لیث، مرداویز، مازیار‌ها بوده است که دم آنان را گرفته و با تیپا از ایران بیرون کرده‌اند.

و تنها در دورن کوتاه نادر شاه، خاندان زند و پهلوی‌ها کشور کاملا در اختیار غربی‌ها نبوده و اگر کشوری به نام ایران هنوز وجود دارد، به خاطر همین دوران کوتاه خاندان ایرانی‌ حاکم بر ایران بوده است که در زمانی‌ کوتاه ایران را از سقوط کامل نجات داده‌اند، و به همین دلیل تاریخ این سه دوران حکومت ایرانی‌ بشدت از طرف غربی‌ها تحریف شده، سانسور شده و آثارش پاک میشود تا ایرانی‌ هیچ گاه نیاکان واقعی‌ خویش را نشناسد و نتواند به بخودش بیاید و همیشه اسیر و مفلوک بماند، مثلا خیلی‌ از ایرانی‌‌ها فکر میکنند بعد از دورن صفوی به دوران قاجار‌های ننگین میرسیم، و نادر شاه و خاندان زند را نداشتیم که ایران را مجددا به امپراطوری نزدیک کرده‌اند و افتخار آفرین بوده‌اند، و با وجود سیاست‌های ضدّ ایرانی‌ حال حاضر، همین طرز فکر بعد از ۵۰ سال به این صورت شکل می‌گیرد که بعد از قاجار‌ها دوران آخوند‌ها را داشتیم، و هیچ نشانی‌ از پهلوی ها، دوران افتخار و شکوفایی ایران، پیشرفت‌های عظیم و زنان و مردان آزاده، تحصیل کرده و متشخص این دوران وجود نخواهد داشت. و با اعمال همین سیاست‌ها است که دشمنان اشغالگر در ظرف این ۶۰۰ سال از ایرانی‌ فردی ساخته اند که به پیش بینی‌ فردوسی‌ کبیر، نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود، سخن‌ها به کردار بازی بود).

به هر حال سازمان‌های اطلاعاتی‌ تماماً از طرف دولت‌های کشور‌ها ادارهٔ می‌شوند و اکثرا تحت نظارت این سازمان‌ها است که در کامپیوتر‌ها رخنه شده و اطلاعات خصوصی افراد چپاول میگردد.