۱۶.۱۰.۹۶

برای نجات نسل بشر در دنیا میبایستی رسانه‌های غربی نابود گردند

هیچ نظری موجود نیست: