‏نمایش پست‌ها با برچسب چرا عردوغان دیکتاتور ترکیه سالی‌ دو بار به ایران سفر میکند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب چرا عردوغان دیکتاتور ترکیه سالی‌ دو بار به ایران سفر میکند. نمایش همه پست‌ها

۱۱.۱.۹۴

تمایل ما بیشتر به اخوان المسلمین است و نظرات ما به آنها نزدیکتر است ( خامنهٔ‌ای در ۴ سال پیش)، چرا عردوغان دیکتاتور ترکیه سالی‌ دو بار به ایران سفر میکند؟؟؟؟


چرا آخوند‌های کثیف جمهوری اسلامی اخونی در ایران از طرفی‌ جوانان ایرانی‌ را میفرستند جلو وحشی‌ترین و روانیترین تروریست‌ها به نام داعش که کشته بشوند و از طرف دیگر رئیس دزد‌ها و رهبر داعش را که بطور رسمی‌ حمایتش را از این گروه تروریستی اعلام کرده، سالی‌ دو بار به ایران دعوت میکنند؟؟؟ اصلا فرض می‌کنیم این اوباش رهبر داعش هم نباشد، و کلا یک موجود طبیعی باشد، چرا باید سالی‌ دو بار به ایران سفر کند؟؟؟ به چه مناسبت این کار انجام میشود؟؟؟ چه معنی‌ دارد که یک بیگانه سالی‌ دو بار به طور رسمی‌ در ایران پذیرایی شود؟؟؟


چرا آخوند‌های کثیف جمهوری اسلامی اخونی در ایران از طرفی‌ از بشار اسد دفاع کرده و پول و سرمایه ایران را به او میدهند و جوانان ایران را به میدان جنگ میفرستند تا برای ماندن او جان بدهند، و از طرف دیگر دشمن خونی او را که ۴ سال است پا به رکاب در حال جنگ خونین برای برندازی اوست به ایران آورده و با او مانند یک یار یگانه رفتار میکنند؟؟؟ 


چرا آخوند‌های کثیف جمهوری اسلامی اخونی در ایران از طرفی‌ اورانیوم ایران را که نسل بعدی انرژی‌ در دنیاست، به دست امریکایی‌ها میسپارند، تا عراق را نجات دهد، و از طرف دیگر دشمن استقلال عراق و ویران کننده این‌کشور و با کسی‌ که منابع عراق را چپاول می‌کند، و تاریخ این سرزمین را ویران و تاراج کرده و تمامی آثار باستانی امپراتوران ایرانی‌ در این سرزمین جدا شده از ایران را نابود کرده دست دوستی‌ میدهند؟؟؟


چرا آخوند‌های کثیف جمهوری اسلامی اخونی در ایران از طرفی‌ میدانند که این ترک خر ضدّ بشر و ضدّ محیط زیست کره زمین آب را بطور غیر قانونی بر روی ایران بسته و با زدن صد‌ها سد بر روی دو رود دجله و فرات سهم آب ایران را نمیدهد، و به این ترتیب باعث نابودی محیط زیست منطقه گشته و از طرف دیگر میایند و اختیار تام صادرات گاز ایران را به دست این ترک خر فاشیست که بدترین دشمن ایرانیان است و کرد‌ها که اصیلترین ایرانی‌‌ها هستند را نسل‌کشی کرده و میکنند، میسپارند؟؟؟


این چه رفتار دوگانه، دو دوزه بازی و شیادی است که آخوند‌های اخوانی در رابطه با رئیس خود عردوغان فاشیست و جنایتکار جنگی انجام میدهند؟؟؟ و این مردمی که در ایران هستند، چرا اینها را نمیپرسند و چگونه است که هیچ کسی‌ هیچ نمی‌گوید و این ترک جانی دزد راهزن، هر غلطی که دلش میخواهد کرده و سالی‌ دو بار جسد کثیفش را به ایران میبرد؟؟؟ و این رفتار تنها نشان دهند این است که این بیگانگان و اشغالگران و شاگردان انگلیس هوای یکدیگر را دارند و تنها دروغ است که به خورد مردم ایران و منطقه میدهند. و به طور یقین ایران را فروختند و گندش بعد‌ها درخواهد آمد. زمانی‌ که بر‌ا‌ی هر کاری دیر است!!