‏نمایش پست‌ها با برچسب شیعیان و شیطان پرستان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شیعیان و شیطان پرستان. نمایش همه پست‌ها

۱۷.۵.۹۱

شیعیان و شیطان پرستان
در بین مذهب شیطان پرستی‌ با مذهب شیعه‌ شباهت‌های زیادی است که به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌کنم:

۱- هر دو گروه به شدت از رنگ بیزارند و به رنگ مشکی‌ عشق می‌ورزند و اکثرا از این رنگ استفاده می‌کنن

۲- هر دو گروه افرادی خشک، عصبی، خشن، غمگین و تند خو هستند

۳- هر دو گروه بشدت از شادی بیزارند و در عوض از غم استقبال میکنند

۴- هر دو گروه در پای مجسمه، تندیس شیطان یا قبر و ضریح امام، سینه میزنن و یا با صدای خفه سرود میخوانند

۵- هر دو گروه نذر و قربانی میکنند

۶- هر دو گروه نسبت به زنان حساسیت زیادی دارند.

۷- هر دو گروه تعصب عجیبی‌ نسبت به عقاید خویش دارند و فقط خود را بر حق میدانند.

۸. هر دو گروه تمایل به پوشیدن لباس‌های بلند و به رنگ مشکی‌ دارند

۹- هر دو گروه اکثرا سر‌های خوش را میپوشانند

۱۰- هر دو گروه اکثرا صورت‌های خویش را میپوشانند

۱۱-هر دو گروه دارای سمبل‌های مخصوصی هستند، در نزد شیعیان علامت دست و پنج انگشت به نشان پنجتن و در شیطان پرستان علامت انگشتان دست به نشانهٔ دست شیطان.

۱۲- هر دو گروه اعتقاد دارند که رهبر آنها حقش ضایع شده است.

۱۳- هر دو گروه در صدد کسترش مذهب خویش هستند.

۱۴- هر دو گروه منتظر ظهور ناجی خود هستند، در شیعیان حکومت مهدی بر روی زمین و در شیطان پرستان حکومت ابلیس بر روی زمین و قرن هاست که هر وقت ازشان بپرسی‌ می‌گویند که ظهور ناجی نزدیک است

۱۵- هر دو گروه برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیستند، در نزد شیعیان شهادت در راه خدا و در نزد شیطان پرستان قربانی شدن برای شیطان، و هر دو برای سعادتمند شدن، چشم به دنیای دیگری دارند

۱۶- هر دو گروه برای قربانی از بز یا گوسفند استفاده میکنند.

۱۷- هر دو گروه مخالفان خود را به مرگ محکوم میکنند و آنها را میکشند.