‏نمایش پست‌ها با برچسب پیام زنده یاد شجاع الدین شفا به سید علی خامنه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب پیام زنده یاد شجاع الدین شفا به سید علی خامنه. نمایش همه پست‌ها

۲۳.۱.۹۱

بعد از هزار سال، فهمیدند که باید بگذارند ‌عیسی هم در کلیسا نقشی‌ داشته باشد! ....پیام زنده یاد شجاع الدین شفا به سید علی خامنه

با سرنیزه میتوان به قدرت رسید، ولی روی آن نمی توان نشست.

اين نامه را به عنوان يك ايراني از جمع هفتاد ميليون نفر ايراني ديگر به شما مي نويسم، و اگر آن را به صورت نامه‌اي سرگشاده مي نويسم، بدين جهت است كه ساير ايرانيان نير بتوانند بر مضمون آن آگاهي يابند، و در عين حال بتواند به گوش غير ايرانيان نيز برسد، تا واقعيتهاي ناشناخته‌اي را براي آنان روشن كند.
حكم روشن قرآني در اين مورد آن است كه «نبايد عداوت شما نسبت به گروهي، شما را بر آن دارد كه پا از طريق عدالت بيرون گذاريد» (سورة مائده، آيه ۸) و «خداوند به شما امر ميكند كه چون حاكم شويد ميان مردمان به عدالت رفتار كنيد» (سورة نساء، آيه ۵۸) و «با يكديگر در نكوكاري و تقوي ياري دهيد و نه در دروغ و ستمگري» (سورة مائده، آيه ۳).
......
و در مورد آنچه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط ميشود، در اصل بيست و هفتم اين قانون تصريح شده است كه «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح، به شرط اينكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است».
در جريان انتخاباتي كه در خردادماه امسال براي گزينش رئيس جمهوري مملكت صورت گرفت، بسيار و بسيار از كساني كه در دادن رأي شركت جسته بودند دريافتند كه در اعلام نتايج اين رأي‌گيري شديداً دستكاري شده است تا رئيس جمهوري قبلي كشور همچنان رئيس جمهور باقي بماند.
منطقاً ميبايست اينان از بابت اين دستكاري به مراجع قضائي شكايت كنند، ولي اين مرجع متأسفانه خودش در انجام اين تقلب شريك بود. بدين جهت راهي براي اين مردم باقي نماند جز اينكه از طريق تظاهرات عمومي، آنطور كه قانون اساسي اجازه داده بود وارد عمل شوند، با قيد اينكه اين تظاهرات مخل به مباني اسلام نباشد، و تا آنجا هم كه ديده شد هيچ كاري كه مخالف مباني اسلام باشد در آن صورت نگرفت مگر اينكه از ديدگاه شما، ابراز مخالفت با آقاي محمود احمدي‌نژاد ابزار مخالفت با اسلام تلقي شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از شرايط ضروري مقام رهبري را «صلاحيت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» دانسته است، در اينصورت يا بايد قبول كنيد كه چنين صلاحيت لازم را نداريد و يا بپذيريد كه اظهارنظر شما يك اظهارنظر شرعي نيست، بلكه يك تصميم‌گيري «كودتايي» است

گوشه‌ای از پیام زنده یاد شجاع الدین شفا به سید علی خامنه ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۹