‏نمایش پست‌ها با برچسب ۹-۶ بهشت کمدی الهی -مقدمه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ۹-۶ بهشت کمدی الهی -مقدمه. نمایش همه پست‌ها

۳۰.۹.۸۷

بهشت کمدی الهی -مقدمه

سرود اول:

مقدمه بهشت

دانته مرحلهٔ اصلی‌ و نهایی سفر آن جهانی‌ خویش را آغاز می‌کند. این بار دیگه مسیر وی دره یا کوهی نیست که با همهٔ ژرفا و بلندای خود در مقابل مسیر این مرحلهٔ سومین بسیار ناچیز و حقیر مینماید، زیرا که این مرتبه مسافر بلند پرواز دیار خاک نشینان، راه افلاک بیکران را پیش گرفته است که کره‌ زمین خود در برابر آنها ذره‌ای است که در حساب نمیاید. این بار وی روی بدان فلکی دارد که از آنجا میتوان گفت: خشت زیر سر، و بر تارک هفت اختر پای.