‏نمایش پست‌ها با برچسب African Beauties آفریقا، بهشت خدا. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب African Beauties آفریقا، بهشت خدا. نمایش همه پست‌ها

۲۴.۹.۹۰

آفریقا، بهشت خدا African Beauties


سرزمین مادری بشر، سرزمین آدم و حوا
همانطوری که همه میدونیم، نسل انسان از آفریقا ریشه می‌گیرد، یعنی‌ اولین انسانها سیاه پوست بودند و در افریقا بوجود آمدند. انسانهای اولیه مانند آفرئقای ها، دارای قدی بلند، فکی پهن، پاهای بزرگ و رنگ پوست سیاه بودند. امروز هم ثابت شده است که ژ‌ن نژاد سیاه قویتر و برتر از دیگر نژادها میباشد و به همین دلیل هم هر نژاد دیگری اگر با یک سیاه پوست جفت شود به احتمال ۹۹% کودکی سیاه پوست نتیجه خواهد شد. سیاه پوستان در مقابل بیماریها مقاوم تر میباشند، و به همین دلیل هم هست که آزمایشگاه سفید پوستان شده‌اند و هر گونه میکروب یا ویروس جدیدی که در آزمایشگا‌های غربی ساخته میشود اول بار در این قارهٔ زیبا و در بین سیاه پوستان به مرحلهٔ آزمایش گذاشته میشود. ثروت‌های این قارهٔ زیبا سالهاست غارت میشود و برای این کار، جنگ داخلی‌ وحشتناک و خونینی در آنجا به راه انداخته شده است. ولی‌ با تمام اینها، وقتی‌ به چشمان یک سیاه پوست نگاه میکنی‌، گرمی‌ خورشید را میتونی‌ حس کنی‌، و به نظر من سیاهان زیباترین انسانهای روی زمین هستند و برای اینکه این رو ثابت کنم، تصویر زیبا رویان این قارهٔ بهشتی‌ رو اینجا آپلود می‌كنم


African Beauties