‏نمایش پست‌ها با برچسب هر کسی‌ به اندازه توانش شمعی روشن کند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب هر کسی‌ به اندازه توانش شمعی روشن کند. نمایش همه پست‌ها

۲۵.۶.۹۲

هر کسی‌ به اندازه توانش شمعی روشن کند

مقاله زیر در سایت "کشور بیچاره من" منتشر شده است و خواندنش خالی‌ از لطف نیست. و چون باز انتشار مقالات خوب و بدرد بخور و مطالبی‌ که حرفی‌ برای گفتن دارند، بر هر وبلاگ نویس واجب است، این مقاله با اجازه مدیر محترم سایت در اینجا بازتاب داده میشود.


گوبلز ؛ وزیر تبلیغات هیتلر ؛ معتقد بود که " دروغ هر چه بزرگتر باشد باور آن برای مردم راحت تر است."
ذات و طبیعت انسان نیز به گونه‌ای است که دروغ شیرین را بر حقیقت تلخ ترجیح می دهد!
مغز به نسبت سایر اعضای بدن عضو جدیدی است. انسان مدت زمان زیادی نیست که از این عضو برای تفکر و اندیشیدن استفاده می کند ( به نسبت زمان حضور انسان بر روی کره زمین) مغز بر خلاف چشم ، گوش و سایر اعضا در دوره حیات انسان بر روی زمین ، از قدمت زیادی بر خوردار نیست و خود این مسئله سبب شده است که به راحتی فریب بخورد!
در طی ۳۴ سالی که از عمر حکومت منحوس خمینی می گذرد ، غاصبان عرب تبار ایران زمین ( منظور تبار فکری و فرهنگی است و هر انسانی به صرف تولد در یک کشور نمی تواند مدعی تابعیت آن کشور باشد! کسی می تواند خود را ایرانی بداند که نسبت به فرهنگ ، خاک و تمدن آن ، عرق ملی داشته باشد) نه تنها توانسته اند در این مدت اندک ، ما را از فرهنگ و تمدن و تاریخ و انسانیت تهی کنند ، بلکه با افکار مالیخولیایی و جنون متحجرانه خود ، دنیا را به مرز تباهی و نابودی کشانده اند.
غاصبان این آب و خاک در مدت زمامداری خود ، هر زمان که ملت در بند کوشیده اند خود را به گونه‌ای از زیر یوغ بندگی خلاص کنند ، با بکار بستن حیله‌ها و فریب‌های بجای مانده از اسلاف خود در طی ۱۴۰۰ سال گذشته ، مردمان را فریفته و به نقطه صفر کشانده اند.
فریب و دروغ و شیادی چنان در تار و پود زندگی ایرانیان تنیده شده که حتی زندگی روزمره مردم نیز از گزند این رذایل دینی در امان نمانده است و به ندرت می توان روزی را یافت که در آن ، مردم خود را آغشته به این رذایل انسانی نکنند!
تفکری که با شعار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و گسترس رفاه عمومی و سعادتمند کردن ایرانیان ، بنیان‌های یک کشور تاریخی را به نابودی کشانده است ، علاوه بر تحمیل یک جنگ بیهوده ۸ ساله و نابودی بهترین نسل دوران معاصر ایران ، بازماندگان این جنگ ویرانگر (مجروحان و معلولان ) را در فراموشخانه‌های خود در رنج و درد رها کرده است.
تنگ آمدن مردم از این فضای اختناق و کشتار با فریب مردم توسط هاشمی رفسنجانی و با شعار سازندگی و آبادانی نتیجه‌ای جز مافیای قدرت طلبی و اشرافیگری طبقه آخوندها به همراه نداشت.
مبارزه با مافیای اختناق و کشتار رفسنجانی ، خاتمی را به صحنه آورد که با شعار اصلاح طلبی مردم را آرام کرد.
حاصل اصلاحات ، محدود شدن کامل آزادی‌ها و افزایش اختناق و کشتار بود. زندانهای رژیم پر شد از جوانانی که به امید اصلاحات در پی خاتمی دویدند و او منافع خود را بر اولویت‌ها و خواست‌های مردم ترجیح داد و با سکوت ، جابران را در اعمال خشونت‌ها و سرکوب‌ها آزاد گذاشت.
گسترش فقر و افزایش اختلاف طبقاتی ، حاصلی جز احمدی نژاد نداشت که با شعار دلفریب عدالت و با پشتیبانی کامل رهبر به قدرت تکیه زد و ایران را به خاک سیاه نشاند و اقصاد را ویران و نخبگان را از کشور گریزان کرد و یا به حاشیه راند.
بگذریم که رهبر برای حفظ او در سال ۸۸ چه تعداد مردم بی‌گناه را به کام مرگ فرستاد تا فقط رای خود را بر کرسی بنشاند!
جامعه آماده انفجار سال ۹۲ و حکومتی که در انواع مشکلات غوطه ور بود و سقوط آن حتمی به نظر می رسید ، از کلاه شعبده بازی رهبر ، روحانی را خارج کرد تا با دروغ‌های بزرگتر از آنچه دیگران گفته بودند ، مطالبات مردم را بازیچه شعارهای خود کند تا رژیم جهل و جنایت فرصت لازم برای احیاء مجدد خود را بیابد!
هنوز اندک زمانی از به قدرت رسیدن روحانی نمی گذرد که پوشالی بودن شعارهای او یک به یک نمایان می شود!
مصطفی پور محمدی که از جلادان بنام حکومت اسلامی است را وزیر دادگستری می کند تا کدام داد را بستاند؟!
رای مردم در انتخابات سال ۹۲ را پایان شبهات مردم و جهانیان نسبت به انتخابات ۸۸ می نامد! انتخاباتی که داغ کشته شدگان آن هنوز بر دل مردم ایران باقی است.
در مقابل هجوم گسترده نیروی انتظامی و گشت ارشاد به زنان و دختران مردم ، سکوت کرده حال آنکه قبل از انتخابات از کرامت انسانی و تبیین حقوق شهروندی سخن می گفت!
نه تنها حضور سپاه پاسداران در تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی ایران را باور نمی کند!! بلکه مانع ادامه فعالیت آنها نیز نمی شود وحتی از سپاه پاسداران هم یاری می طلبد!
انتظار این که از مکتب خمینی انسانی شریف و دلسوز و وطن پرست خارج شود انتظار عبث و بیهوده‌ای است. محصول این مکتب تنها دجالان و وطن فروشان اند!
تنها راه آزادی مردم از دام این اهریمنان ، دانش است. تغییر افراد در بدنه این حکومت جهنمی حاصلی جز فریب بیشتر مردم ندارد. برای نابودی عرب تبارها باید به ریشه آنها زد.
جنگ امروز ، جنگ خمپاره و تفنگ نیست! جنگ امروز جنگ فهم و دانش است با جهل و خرافه پرستی. باید ریشه‌های ۱۴۰۰ فریب را نشانه گرفت و آنرا با دانش خشک کرد.
اسطوره‌های پوشالی و دروغین اعراب را باید به دور ریخت و به اصل ایرانی برگشت. تنها منبع قوی و قابل اعتماد ، فرهنگ ایران زمین و تاریخ آن است که از منابع حقیقی باید استخراج شده و به معرض عموم گذاشته شود.
تاریخ دروغین اعراب و جنایات آنها و اسطوره‌های ساختگی آنها و واقعیات پنهان مانده از دید مردم باید کشف و در اختیار عموم قرار بگیرد تا چشم‌ها و ذهن‌ها روشن شود.
این همان نقطه ضعفی است که عرب تبارهای حاکم بر ایران زمین از آن می هراسند و مانع گرایش مردم به آن هستند و مدام اسلامیت را بر ایرانیت ارجح می شمارند تا با توسل به این فریب ۱۴۰۰ ساله بر گرده مردمان سواری کنند.
هر کس که دل او در گرو کشور است باید همچون شمعی روشنگر اطراف خود باشد ، حتی اگر بتواند یک نفر را از جهل نجات دهد می توان امید داشت که کشورمان روزی از دست این دژخیمان رهایی یابد.

منبع