‏نمایش پست‌ها با برچسب دکتر حسن عباسی جراح و متخصص زنان، تحلیل گر‌ فیلم‌های هالیوود و یا متخصص امور جنگی؟. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دکتر حسن عباسی جراح و متخصص زنان، تحلیل گر‌ فیلم‌های هالیوود و یا متخصص امور جنگی؟. نمایش همه پست‌ها

۲۴.۱۲.۹۰

دکتر حسن عباسی جراح و متخصص زنان، تحلیل گر‌ فیلم‌های هالیوود و یا متخصص امور جنگی؟


در جامعه‌ای که کتاب خوانی جایش را به پای منبر نشینی داده است، حسن عباسی‌ها بهترین میدان را برای یورتمه رفتن و گاهی‌ هم چهار نعل تاختن پیدا میکنند و میشوند صاحب نظران همه فن حریف !