‏نمایش پست‌ها با برچسب منصور مقدم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب منصور مقدم. نمایش همه پست‌ها

۲۷.۹.۹۱

گذشت پائیز آمــد فصل سرما, سر آغازش شب زیبـــای یلدا


دراین فصل زمستان یکدلی به
 محبت دوستی سیمـــــای یلدا

شب یلـــــدا عجب نیکو فتاده

 به ماه دی که آید بوبـــی یلدا

در ایام گذشته کـــرسی عشق

 بپا بـــــود از شب والای یلدا

بروی کرسی و سینی فراوان

 عیان بود از صفا صد خوی یلدا

لحاف ومنقل وآتش بــخانه

 نشسته دورهــم همسوی یلدا

زبرف وداستان راه مـــــانده

 سخنها رفتــــه از سرمای یلدا

زسنجد آش کشک وقصه گفتن

 بسی دریــــای قصه پای یلدا

زنو رسمی بپا از بهــــر فردا

 صفا وخرمــــــی فردای یلدا

مبارک باد فصل بــرف وباران

 بیٌمن نعمت دیمــــــای یلدا

مقدم شکـــر ایزد کن بعالم 

 ز حاصل پرثمـــر دارای یلدا.
منصور مقدم