‏نمایش پست‌ها با برچسب روز ۲۲ بهمن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب روز ۲۲ بهمن. نمایش همه پست‌ها

۲۱.۱۱.۹۲

تنها روز موثر برای تظاهرات و مبارزه با رژیم آخوندی شوم اسلامی، روز ۲۲ بهمن استتظاهرات بر علیه رژیم سفاک و خونخوار آخوندی در روز ۲۲ بهمن از واجبات برای هر ایرانی‌ است. چرا که در این روز هر اتفاقی بیفتد به نفع مردم ایران است. این روز را باید به روز عزا تبدیل کرد. در این روز مردم ایران یکپارچه بر ضدّ ذلت و اشغال کشورشان در خیابان‌ها فریاد بر‌آورند و از نحسی این روز برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کنند.

تظاهرات بعد از این روز و یا قبل از این روز به هیچ کاری نخواهد آمد. و رژیم کثیف آخوندی از تظاهرات مخالفانش در این روز بشدت هراسناک و نگران است. یک تظاهرات خونبار در این روز ریشه این اشغالگران را از بن خواهد کند و دستاور‌های آن بینظیر خواهد بود. چرا که اگر اشغالگران در این روز با مردم دربیفتند، این روز را به روزی تلخ تر از پیش تبدیل خواهند کرد و این صد در صد به نفع مردم خواهد بود، اگر هم از در افتادن با مردم بپرهیزند که باز به نفع مردم خواهد بود.

اگر در روز شوم ۲۲ بهمن، مردم ایران برای مبارزه با اشغالگران پانترک و پان عرب جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند و فریاد مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، مرگ بر آخوند و مرگ  بر اشغالگر سردادند، به آینده ایران امیدی هست در غیر این صورت می‌‌رویم که روز به روز شاهد فلسطینی شدن بیشتر ایران و ذلت بیش از پیش ایرانی‌ باشیم.