‏نمایش پست‌ها با برچسب نسیم شمال. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب نسیم شمال. نمایش همه پست‌ها

۲۶.۱۱.۹۶

بی‌ زن بی‌ غم


زن بود واجب برای زندگی
روشن از زن شد سرای زندگی
حق نهاد از وی بنای زندگی
هست دندان آسیای زندگی


لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود

همدم آدم در این عالم زنست
براساس زندگی محرم زنست
حاصل نسل بنی آدم زنست
مرد را همخوابه و همدم زنست


لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود

چون خدا تاسیس این دنیا نمود
آشکارا آدم و حوا نمود
خلق را بهر زن شیدا نمود
هرکه جفت خویش را پیدا نمود

لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود

می‌شود زن باعث طول حیات
زن بود شیرین‌تر از قند و نبات
در کلام حق خدا از مهجزات
کرد تعریف از زنان و مومنات

لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود

زن ببر تا دولتت افزون شود
زن ببر تا طالعت میمون شود
هرخیالی از سرت بیرون شود
صد چه لیلی از غمت مجنون شود

لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود

بهر خود برپا بساط سور کن
از عروس خویش را مسرور کن
خانه خود را ز زن مهرور کن
چشم شیطان لعین را کور کن

لذت دنیا زن و دندان بود
بی‌زن و دندان جهان زندان بود.

نسیم شمال

Sheku Kanneh-Mason - No Woman No Cry (Cello Version)