‏نمایش پست‌ها با برچسب به تاریخ ۶ هزار سال پادشاهی ایران خیانت کردید. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب به تاریخ ۶ هزار سال پادشاهی ایران خیانت کردید. نمایش همه پست‌ها

۲۳.۲.۹۱

شما ( چپی ها و جبهه ملی ها) به تاریخ ۶ هزار سال پادشاهی ایران خیانت کردید. زنده یاد فریدون فرخزاد

مردم آن زمان به بنی صدر، یزدی ، قطب زاده میگفتند: مثلث بیق.

هر سه نفر به همراه توده ای ها و چپی ها و جبهه ملی ها در به قدرت رسیدن خمینی نقش کلیدی داشتند .ضمنا همین بنی صدر و حزب توده مسوول اعدام شدن ۱۱۸ تن از بهترین خلبانهای ایران در کودتای نوژه بودند.