‏نمایش پست‌ها با برچسب یکشنبه‌ای که نکوست از صبحش پیداست. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب یکشنبه‌ای که نکوست از صبحش پیداست. نمایش همه پست‌ها

۱۷.۶.۹۲

یکشنبه‌ای که نکوست از صبحش پیداست


روز یکشنبه همان نقش بعدازظهر جمعه در ایران را برای تبعیدیان خارج از ایران دارد. صبح چنین روز دل‌ گشایی از خواب بیدار شی‌، سینه خیز خودت را به آشپزخونه برسانی‌، قهوه جوش را روشن کنی‌، دوباره سینه خیز خودت را ببری بشوری، سپس قهوه درست شده را بیاری بنشینی پای اعتیادت، و اولین خبری که اعتیاد بهت نشون میده تا بخونی‌، انتخاب مجدد قالیباف ( دیو زنجیر باف) به سمت رئیس دزدا یعنی‌ شهردار تهران باشد! خدا آخر و عاقبت چنین روزی را به خیر کند.