‏نمایش پست‌ها با برچسب روح حقیقت ......Zeitgeist. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب روح حقیقت ......Zeitgeist. نمایش همه پست‌ها

۲۲.۱.۹۱

روح حقیقت ......Zeitgeist

زایت گایست (Zeitgeist) لغت مرکب آلمانی است که از دو کلمه زایت (Zeit) به معنی‌ زمان و گایست (Geist) به معنی‌ روح ساخته شده است و در مجموع میشود آن را به روح زمان، و یا شناخت زمان و عصری که در آن هستیم، ترجمه کرد. زایت گایست از ناگفته‌ها و نشنیده‌ها سخن می‌گوید.
زایت گایست در قالب یک سری فیلم و گزارش‌های مستند و غیر قابل انکار، یک علامت سئوال بزرگ را در مقابل هر آنچه که تا به کنون به آدم‌ها قبولانده شده و به صورت باور برای آنان درآورده اند، میگذارد. دیدن این سری فیلمها، بینش آدمی‌ را نسبت به جهانی‌ که در آن هستیم در جهت کشف حقیقت هدایت می‌کند. من یکی‌ از این فیلم‌ها را که مدت نمایش آن ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه است را اینجا میگذارم. در پائین صفحهٔ ویدئو، دگمه‌ای به نام، CC قرار دارد که میتواند زیر نویس فیلم را نشان دهد، با کلیک کردن بر روی این دگمه و سپس انتخاب زبان زیر نویس، میتوانید بیشتر در جریان فیلمِ مستند قرار بگیرید.