‏نمایش پست‌ها با برچسب تعدادی انگشت شمار که به ضرب هوچی گری غربی‌ها این روز‌ها مطرح شدند. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تعدادی انگشت شمار که به ضرب هوچی گری غربی‌ها این روز‌ها مطرح شدند. نمایش همه پست‌ها

۲۶.۵.۹۲

هواداران اخوان المسلمین در میدان رمسیس ، تعدادی انگشت شمار که به ضرب هوچی گری غربی‌ها این روز‌ها مطرح شدند.

همهٔ جنجالی که در رسانه‌های مسخره غربی به راه افتاده به خاطر این ۱۰۰ نفر اوباش و تروریست اخوانی در مقابل میلیون‌ها مصری است، که در ویدئو زیر میتوان دید.

شرم بر جنایت کاران غرب که اراده ملت‌ها را اینچنین به بازی میگیرند، همان کاری که با اراده ملت ایران در ۴ سال پیش کردند. دزدان و راهزنان جنایت کاری که صد‌ها سال با هم بر سر تکه‌ای پارچه می‌جنگیدند و یکدیگر را پاره پاره میکردند، و جنگ بین خودشان را جهانی‌ کرده و ملت‌های بیگناه را از بین می‌بردند، سپس با هم متحد شدند و کشور‌های متمدن و با فرهنگ شرقی‌ را به فنا و ویرانی کشاندند و توحش، رذالت، بی‌رحمی، دروغ، مکر و جنایت را یاد شرقی‌‌ها دادند و آتش و خونی به راه انداختند که تا نابودی کامل منطقه ادامه خواهد داشت و خاموش نخواهد شد.