‏نمایش پست‌ها با برچسب شیرکو بیکس. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شیرکو بیکس. نمایش همه پست‌ها

۱.۱۰.۹۵

و شعاع چشمانت


نازنین
زیر باران سرانگشتانت
بذر کوچک حروف
سطرهایی از گلهای آفتابگردانند
که میرقصند با آفتاب نگاهت

نازنین
بهمین خاطر
برایت مشتی واژه
از قحط سال شعر آوردم
تا زیر بارش سرانگشتانت
و شعاع چشمانت
قد بکشند و
گلهای سرخی باشند
بر میز کارت.

 
شیرکو بیکس
(ترجمه: فریاد شیری)

۲۶.۲.۹۴

تمام سال خواهد مرد


از ترانه‌های من اگر
گل را بگیرند
یک فصل خواهد مرد
اگر عشق را بگیرند
دو فصل خواهد مرد
و اگر نان را
سه فصل خواهد مرد
اما آزادی را
اگر از ترانه‌های من،
آزادی را بگیرند
سال، تمام سال خواهد مرد.

شیرکو بیکس