‏نمایش پست‌ها با برچسب قوه چهارم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب قوه چهارم. نمایش همه پست‌ها

۱۳.۹.۹۱

قوه چهارم ... قوهٔ فراتر از قانون


روز گذشته در حدود ۲۰۰ نفر عربده‌کش حرفه‌ای به مقابل ساختمان وزارت ارشاد اعزام شدند.  
شعارها همان‌هایی است که همیشه باید باشد: «شهدا شرمنده‌ایم»! یا «فساد در نظام اسلامی را تحمل نمی‌کنیم» و یا هر حرف کلان و نامفهومی که به هیچ چیز و هیچ کس ربط خاصی ندارد. عمل‌کرد هم همانی بود که همیشه بود. اول عربده کشی و شعار. بعد بلندگو و بیانیه. بعد یک نمایش نماز و البته قسمت آخر که فقط در موارد خاص به کار می‌آید این بار اجرا نشد: «سنگ پراکنی و آتش افروزی». تنها تفاوت ماجرا این‌بار یک میهمان ناخوانده بود! یک جمعیت کوچک از سینماگران و اهالی و دوست‌‌داران سینما که در برابر این عربده‌کش‌های حرفه‌ای برای دفاع از بازمانده صنعت سینمای کشور سینه سپر کرده بودند!