‏نمایش پست‌ها با برچسب این چه بی شرمی و بی باکی و بیدادگریست. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب این چه بی شرمی و بی باکی و بیدادگریست. نمایش همه پست‌ها

۲۲.۱۲.۹۰

این چه بی شرمی و بی باکی و بیدادگریست ..... جای آن است که باید به شما بر بگریست . منوچهری .

شبیخون سربازان تا بن دندان مسلح امریکای/أنگلیسی به کودکان خرد سال و خفته و بیگناه افغانی، در تاریکی‌ شب.


اخبار مربوط به جنایت سربازان آمریکای و انگلیسی‌، آنچنان زیاد و متنوع هست که خبری تازه در این رابطه نمیبایستی جهانیان را دچار شگفتی کند، معذالک خبر حمله جدیدِ سربازان امریکای به یک روستا در افغانستان، در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه ۲۱ اسفند/ ۱۱ ماه مارس ۲۰۱۲ و کشتن زنان و کودکان بیگناه که در خواب بوده‌اند، به قدری تاسف آور و نفرت انگیز است که آدمی‌ بی‌ اختیار تا ساعت‌ها بعد از شنیدن این خبر در بهت و اندوه باقی‌ میماند.