‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا اهورا مزدا یک موجود فضای بود؟. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب آیا اهورا مزدا یک موجود فضای بود؟. نمایش همه پست‌ها

۱.۱۰.۹۰

آیا اهورا مزدا یک موجود فضای بود؟


شهری در ۱۳ طبقه و در عمق بیش از ۲۸۰ متری زمین، که احتمالا به وسیله اهورا مزدا ساخته شده است.

کاوشگری‌های باستان شناسان آلمانی در منطقه ایران بزرگ در شهر زیر زمینی‌ گورومه یا درینکویو که در استان "نیوسه هیر" در سرزمینی که امروزه ترکیه نامیده میشود بازگو کننده حقایق شگفت انگیزی در رابطه با خدای باستانی ایرانیان یعنی‌ اهورا مزدا دارد. با وجودی که سیاست‌های غرب، با جدیت تمام مانع از کشف و نشر حقایق مربوط به دوران امپراتوری پارس‌ها که تا حدود ۲۵۰-۳۰۰ سال پیش بر تمامی‌ دنیا حکومت میکردند و تمامی آثار باستانی مشابه در ۵ قاره بیانگر این واقعیت اند، ولی‌ اینجا و آنجا با بیرون آمدن آثار بیشتری از این امپراتوری و مدارک و کشفیات باستان شناسی‌ غیر قابل انکار، آنها را وادار می‌کند که حتی اگر شده در لفافه از آنچه که در امپراتوری ایران گذشته، گاه و بیگاه پرده بردارند. در ویدئو زیر، گفته میشود که در بیش از ۱۰ هزار سال پیش، شهری در عمق ۲۸۰ متری زمین به وسیله هواداران اهورا مزدا یعنی ایرانیان( اسمی از ایرانیان برده نمیشود و فقط به گفتن هواداران اهورا مزدا قناعت میشود و بیشتر به زرتشتیان مهاجر به هندوستان اشاره میشود) ساخته شده است. این شهر از نظر معماری، سیستم حفاظتی، سیستم تهویه و و و، شگفت آورترین، پیچیده‌ترین و عجیبترین، ساختمان دیده شده و ساخته شده، در طول زندگی‌ بشر میباشد.

این شهر به وسیله اهورا مزدا، و برای نجات مردم از دوران یخبندان زمین، در ۲۰ هزار سال پیش ساخته شده است، و چون بشر امروز با تمامی امکانات تکنولوژی حاضر عاجز از ساختن چنین شهری میباشد، در نتیجه سازندهگان این ویدئو، ادعا میکنند که اهورا مزدا، یک موجود فضای بوده که به زمین آمده و چنین شهر زیر زمینی‌ شگفت انگیزی را در عمق۲۸۰ متری برای ایرانیان میسازد تا مردم ایران زمین را از مرگ نجات دهد.
آنچه که در زیر مشاهده خواهید کرد، هم لینک ویدئو اصلی‌ است که من در اینجا آپلود می‌کنم و هم شرح کوتاهی از این ویدئو با نوشته و تصویر میباشد.


derinkuyu underground city ancient village main video

Ancient Aliens - Underground aliens citiesدر سال ۱۹۶۳، برای نخستین بار در غاری از مجموعه غارهای کوهستانی شهر گورومه، دیواری فرو ریخت و باستان شناسان به درون شهری راه یافتند که تا عمق بیش از ۲۸۰ متری زمین امتداد داشت.
در استان نیوسه هیر، که در مرکز ترکیه قرار دارد، شهر گورومه با ۲۵۰۰ نفر ساکنینش قرار گرفته است. در این دره و زیر این شهر گورومه، شهری ساخته شده است که از نظر معماری، بی‌ شباهت به آنچه که مورچه گان میسازند نیست.استان "نیوسه هیر" با رنگ قرمز در وسط نقشه کردستان اشغالی مشخص شده است، این استان در مرکز کردستان اشغالی قرار دارد.
Nevşehir Province (Turkish: Nevşehir ili ) is a province in central Turkey with its capital in Nevşehir.


دره‌ی گورمه و پناه‌گاه‌های ساخته شده در صخره‌های آن، آثاری بجای مانده از زیست‌گاه‌ها، خانه‌ها و شهر زیرزمینی است.در زیر این دهکده ۲۵۰۰ نفری، عجیبترین، شگفترین، و پیچیده‌ترین شهر ساخته شده به دست بشر در عمق بیش از ۲۸۰ متری، قرار دارد، که به دلیل یافتن آرم فروهر که در نماز خانه‌های این شهر زیر زمینی‌ و در دل‌ سنگ‌ها کنده شده است، ساختن این شهر را به اهورا مزدا نسبت داده اند.


شهر در ۱۳ طبقه ساخته شده است ودر هر کدام از این طبقات ۱۳ گانه، تهویه هوا به طور جداگانه و به راحتی‌ صورت می‌گیرد و این کار به وسیلهٔ سیستم‌های تهویه کوچکی که در دل سنگ‌ها کنده شده انجام می‌شده است و میتوانستند هوا را تا عمیقترین سطح این شهر هم برساند. هر کدام از این طبقات دارای سیستم تهویه جداگانه بوده‌اند. در این شهر ۱۳ طبقه، ۵۵ تهویه بزرگ نیز وجود دارد که علاوه بر رساندن هوا به عمیقترین سطح این شهر، به عنوان چاه آب نیز از آنها استفاده میشود، و ساکنان این شهر میتوانستند بدون اینکه به سطح زمین بیایند، از آب سالم و بهداشتی برخوردار بشوند.

هر طبقه میتوانسته است بسته شود و بطور جداگانه زندگی‌ کند.

در این شهر ۳۰۰۰۰ نفر میتوانستند زندگی‌ کنند، و تمام امکانات معمولی‌ مانند، دستگاهای تولید شراب و روغن، سرداب ها، اصطبل برای حیوانات، اتاق‌های ذخیره سازی مواد خوراکی که مانند یخچال‌های امروزی کار میکردند، و جایگاهای نماز و نیایش ساخته شده است. سطوح سوم و چهارم به وسیله پلکان عمودی متصل شده اند، و در پایین‌ترین سطح این شهر نماز خانه‌ای قرار دارد. 


منحصر بفردترین این مجموعه، در طبقه دوم این مجتمع قرار دارد که اتاق بزرگی‌ است با سقفی به شکل گنبد و ازمدارک به دست آمده به این نتیجه رسیده‌اند که این اتاق در واقع مدرسه مذهبی‌ بوده است و اتاق‌های که در سمت چپ این اتاق قرار دارد، برای مطالعه استفاده می‌شده است. و نقش و آرم فروهر دراین اتاق به چشم می‌خورد.

از روی اشیای کشف شده در این شهر زیر زمینی، و علم فیزیک اتمی و تخمین طول عمر کربن، پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند ک ساخت این شهر بزمانی نزدیک بدوره یخبندان زمین، میرسد. در کتاب وندیداد، یا کتاب زرتشتیان، با نام زمستان شیطانیاز آن نام برده شده است. سریالی هالیودی هم از این زمستان شیطانی بتازگی ساخته شده است.

پژوهشگران با کشف اشکال مربوط به اهورا مزدا به این نتیجه رسیدهاند که این شهر احتمالا به وسیله خدای آسمانها یعنی اهورا مزدا برای نجات بشریت از هجوم یا خطر خارجی ساخته شده است.

این شهر با دیگر شهرهای زیر زمینی از طریق تونل در ارتباط بوده است.درِ ورودی این شهر سنگ مدور است به وزن ۱۰۰۰ پوند تقریبا ۴۵۴ کیلو که به وسیله یک نفر میتوانست جا به جا بشود ولی فقط از درون و نه از بیرون و از بیرون آن را نمیتوان باز کرد.

The underground city at Derinkuyu could be closed from the inside with 1,000 pound stone doors which can only be opened and leveraged from the inside.