‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ از چهار جناح با ایران. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جنگ از چهار جناح با ایران. نمایش همه پست‌ها

۱۴.۸.۹۱

جنگ از چهار جناح با ایران؟

ظاهرا دمکرات‌های آمریکا برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که در ۶ نوامبر برگزار میشود با مرتجعین حاکم بر ایران به توافق‌هایی‌ رسیده‌اند،( یکی‌ از این توافق‌ها در زمینه ارز ایران بود که خائنین به ایران برای پیروزی اوباما و نشان دادن موفقیت برنامه‌های تحریم ایران از جانب او، ارزش پول ملی‌ ایران را تا حد علف ‌خرس پایین آوردند) که عمل به این توافق‌ها از طرف جناح امریکای، عمری به کوتاهی تا روز بعد از پیروزی آنها در انتخابات دارد. یعنی‌ به محض اینکه دمکرات‌ها برندهٔ این انتخابات بشوند، احتمال به کار گیری روند مبارزه و براندازی رژیم ایران با سبکی التقاطی متشکل از سبک سوریه و لیبی‌ و حملهٔ مستقیم، به شدت بالا خواهد بود. تحرکاتی که در منطقه دیده میشود، نظیر پهلو گیری ناوگان جنگی روسیه در بنادر شمالی‌ ایران، رفت و آمد‌های بسیار مشکوک و غیر منتظره به کشور همسایه شرقی‌ ایران، یعنی‌ افغانستان، پهلو گرفتن ناوگان‌های جنگی انگلیس در آبهای امارات، تدارکات وسیع سایبری و نظامی در باکو، حرکت کشتی‌های نظامی اسرائیل و عبور آنها از کانال سوئز ، که به ظاهر برای فعالیت در دریای سرخ اعلام آمادگی کرده‌اند و از همه مهمتر دیپلماسی بسیار نرم و به ظاهر آرام اروپا و آمریکا در قبال رژیم ایران، خبر از وقایعی بسیار ناگهانی و شوک آور در آینده‌ای نچندان دور میدهد و آرامش قبل از طوفان را تداعی می‌کند.