‏نمایش پست‌ها با برچسب بله ما نژاد پرستیم. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بله ما نژاد پرستیم. نمایش همه پست‌ها

۱۵.۲.۹۱

بله ما نژاد پرستیمما نژاد پرستیم، چرا که در کشوری زندگی‌ می‌کنیم که تنها کشور دنیا است که بیشترین تعداد پناهنده را در خود نه تنها جا داده، بلکه آنها را آزاد گذاشته که، سر ببرند، تجاوز کنند، دزدی کنند. و مثلا مثل اروپایی‌ها و امریکای‌ها نیستیم که تا یکی‌ یک حوله از فرشگاهمان بدوزدد، خودش و خانوادش رو با تیپا از کشورمان بندازیم بیرون و با دیگر پناهنده‌ها طوری رفتار کنیم، تو گویی همگی‌ آنها در این دزدی شریک جرم بودند.


 و یا مثل ترکا نیستیم که مسافران، ( نه پناهنده، و فقط مسافر... چرا که اینقدر نژاد پرستیم که به کرد‌های خودمان هم ترک کوهی می‌گوییم و اصولاً لغات پناهنده در فرهنگ ما نیست، و پناه دادن و کمک به انسانهای غیر ترک در ذات وجودیمان نمیگنجد.)، را ببریم در گوشه‌ای خلوت و با کمک پلیس، مالش را ازش بگیریم، و تا حد مرگ کتکش بزنیم و به امان خدا بدون پاس و پول با بدنی مجروح رهاش کنیم، چرا که میدانیم آمده تا از کشور ما به جای دیگری برود و نمیتواند به کشور خودش برگردد و بی‌ پناه، غریب و بی‌ کس است و صدای ناله ش به گوش حتی خدا هم نمیرسد.
و تازه اگر عده‌ای خودشان را به ما تحمیل کنند ، به زنان آنها بیرحمانه و در کمال بی‌شرمی ، تجاوز کنیم ( زنان اهل سوریه که به ترکیه فرار کردند و در آنجا مورد تجاوز دست جمعی ترکها در کمپ‌های به اصطلاح پناهندگی قرار گرفتند)و یا مثل عرب‌ها نیستیم که با زائری که آمده ( با مقادیر قابل توجه ارز و پول هم آمده ) تا خانهٔ خدا را طواف کنه، با باتون و فحش و تحقیر برخورد کنیم و اگر حرف زد سالها در زندانهای قرون وسطایی زندانیش کنیم و بعد هم بیگناه اعدامش کنیم.

ما نژاد پرستیم، چرا که در طول تاریخ، هر چوپانی که با گله ش از مرز‌های ما گذر کرد و در خاک ما خیمه زد، نه تنها خودش بلکه قبیله ش را هم بر سر سفره یه خود نشاندیم، و نه تنها ابادترین زمین‌ها و حاصل خیزترین دشت‌هایمان را به آنها دادیم، بلکه گاهی آنها را شاه و سلطان خودمان هم کردیم.

ما نژاد پرستیم، چرا که فرهنگ، شکنجه، کشتار و حقارت ۱۴۰۰ ساله عرب‌ها را با گوشت، پوست و تا مغز استخوان پذیرفتیم و هنوز هم در شرف سوختن و ساختنیم و تحمل می‌کنیم، ولی‌ در عوض به آنها میگیم سوسمار خور.

ما نژاد پرستیم، چرا که برای کسانی‌ که میخواهند به کشور ما تجاوز کنند و گوشه‌ای از آن را به یغما ببرند، جشن تولد میگیریم و برایشان کیک تولد درست می‌کنیم و نام پر افتخار ایران را در کنار نام آنها می‌گذاریم و اعتراض خودمان را به این صورت نشان میدهیم.

ما نژاد پرستیم، چرا که ۳۳ سال است که همهٔ دنیا یک طرف، ما یک طرف ایستادهیم و با تمام دشمنی‌ها، تحریم ها، تحقیر‌ها میسازیم و اگر مالمان را میبرند، فرهنگمان را غارت میکنند، معنویاتمان را میدزدند، با ساختن جوک و مزاح، همه را زیر سیبیل رد می‌کنیم.

بله ما نژاد پرستیم و برای این نقطه ضعفمان در اسرع وقت میبایستی کاری انجام دهیم.