‏نمایش پست‌ها با برچسب حسام خوسفی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حسام خوسفی. نمایش همه پست‌ها

۱۹.۱۲.۹۶

الفتی هست با بنفشه مرا


گل بفصل بهار میخندد
سبزه بر مرغزار میخندد
غنچه دلگشای تنگ دهان
چون لب لعل یار میخندد
ابر بر لاله زار میگرید
لاله بر کوهسار میخندد
هرشکوفه که زینت چمن است
بر سر شاخسار میخندد
الفتی هست با بنفشه مرا
کوچو من سوگوار میخندد
لاله بر پای سرو چون منصور
مست در پای دار میخندد
وقت مردن چوشمع، حسام
بادلی پر شرار میخندد.

حسام خوسفیNecirvan - Nemzani - New Music Video